Προτάσεις της γενικης εισαγγελέα Trstenjak της 16ης Δεκεμβρίου 2010.