Schriftelijke vraag nr. 389/90 van de heer Thomas Megahy aan de Commissie van de Europese Gemeenschappen. Vervoer van levende dieren voor slachtdoeleinden