GEZAMENLIJK VERSLAG AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD SPECIALE ADMINISTRATIEVE REGIO HONGKONG: JAARVERSLAG 2019