ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (δεύτερο τμήμα) της 7ης Ιουλίου 2011.#Gianpaolo Bracalente κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής.#Υπαλληλική υπόθεση — Πρόσωπο που ζητεί να του αναγνωρισθεί η ιδιότητα του μονίμου υπαλλήλου ή του μέλους του λοιπού προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης — Προσφυγή — Προδήλως απαράδεκτο — Μη τήρηση της προ της ασκήσεως της προσφυγής διαδικασίας.#Υπόθεση F-20/11. ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (δεύτερο τμήμα) της 7ης Ιουλίου 2011