Υπόθεση T-140/12: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 22ας Ιανουαρίου 2015 — Teva Pharma και Teva Pharmaceuticals Europe κατά EMA [Φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση — Ορφανά φάρμακα — Αίτηση χορηγήσεως άδειας κυκλοφορίας της γενόσημης εκδοχής του ορφανού φαρμάκου imatinib — Απόφαση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (EMA) με την οποία απορρίπτεται η αίτηση χορηγήσεως άδειας κυκλοφορίας — Εμπορική αποκλειστικότητα]