Απόφαση 2011/486/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου της 1ης Αυγούστου 2011 σχετικά με περιοριστικά μέτρα έναντι ορισμένων προσώπων, ομάδων, επιχειρήσεων και οντοτήτων λόγω της κατάστασης στο Αφγανιστάν