Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.6231 – KKR/Capsugel) Text av betydelse för EES