Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M. 9964 — Eurofiber Nederland/Vattenfall Wärme Berlin/Vattenfall Bitstream Infrastructure) Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (Text cu relevanță pentru SEE) 2020/C 398/12