Γραπτή ερώτηση E-000317/11 Daciana Octavia Sârbu (S&D) προς την Επιτροπή. Η οξίνιση των ωκεανών και τα αποθέματα ιχθύων