Γραπτή ερώτηση E-000291/12 Georgios Koumoutsakos (PPE) προς την Επιτροπή. Δηλώσεις του πρώην πρωθυπουργού της Τουρκίας Μ. Γιλμάζ και δημοσιεύματα τουρκικού Τύπου σχετικά με παράνομες δραστηριότητες μηχανισμών του τουρκικού κράτους