Publicatieblad van de Europese Unie, C 145, 23 mei 2012