Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, C 145, 23 ta' Mejju 2012