Γραπτή ερώτηση E-001870/11 Lucas Hartong (NI) προς την Επιτροπή. Κακομεταχείριση σε μουσουλμανικά σχολεία