Γραπτή ερώτηση E-010066/10 Marielle De Sarnez (ALDE) προς την Επιτροπή. Το σχέδιο Βιώσιμη μπανάνα