Πληροφορίες που διαβιβάζουν τα κράτη μέλη όσον αφορά το κλείσιμο αλιευτικών πεδίων