Γραπτή ερώτηση E-5663/10 Lara Comi (PPE) προς την Επιτροπή. Οι επιπτώσεις της ηφαιστειακής τέφρας από την Ισλανδία στην ευρωπαϊκή γεωργία