Γραπτή ερώτηση E-010813/10 John Stuart Agnew (EFD) προς την Επιτροπή. Βότανα: εγγύηση της ασφάλειας και της προμήθειας