UDTALELSE FRA DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG om Kommissionens forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 77/143/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om teknisk kontrol med motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil (bremser)