Γραπτή ερώτηση E-002496/12 Georgios Papanikolaou (PPE) προς την Επιτροπή. Ένταση των συνοριακών ελέγχων στην Ελλάδα για την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης