ΑΕΠ και πέρα από αυτό - η μέτρηση της προόδου σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 8ης Ιουνίου 2011 σχετικά με το ΑΕΠ και πέρα από αυτό – Η μέτρηση της προόδου σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο (2010/2088(INI))