Vec C-60/09: Uznesenie predsedu Súdneho dvora z  1. decembra 2010 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale Amministrativo Regionale della Campania — Taliansko) — Lucio Rubano/Regione Campania, Comune di Cusano Mutri