Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης#ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ#Άρθρο 14 - Δικαίωμα εκπαίδευσης