Γραπτή ερώτηση E-0470/10 υποβολή: Diogo Feio (PPE) προς την Επιτροπή. Χρήση πιστωτικών καρτών που δεν χρειάζονται κωδικό πρόσβασης (pin)