Mål T-55/19: Talan väckt den 30 januari 2019 — Cham Holding och Bena Properties mot rådet