Sprawa T-55/19: Skarga wniesiona w dniu 30 stycznia 2019 r. — Cham Holding i Bena Properties/Rada