Zaak T-55/19: Beroep ingesteld op 30 januari 2019 — Cham Holding en Bena Properties/Raad