Дело T-55/19: Иск, предявен на 30 януари 2019 г. — Cham Holding и Bena Properties/Съвет