Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης#ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ#Άρθρο 13 - Ελευθερία της τέχνης και της επιστήμης