2012/430/ЕС: Решение на Съвета от 26 юни 2012 година относно позицията, която да бъде заета от името на Европейския съюз в Съвместния комитет ЕС—ЕАСТ по отношение на приемането на решение за изменение на Конвенцията от 20 май 1987 г. за общ транзитен режим