Γραπτή ερώτηση E-002320/11 Thijs Berman (S&D) προς την Επιτροπή. VP/HR – Σύλληψη ηγετών της ιρανικής αντιπολίτευσης