Γραπτή ερώτηση E-005352/11 Charalampos Angourakis (GUE/NGL) προς την Επιτροπή. Ίσα δικαιώματα για τους μετανάστες