Γραπτή ερώτηση E-006069/11 Patrick Le Hyaric (GUE/NGL) προς την Επιτροπή. Παύση λειτουργίας των εργοστασίων PSA Peugeot Citroën στο Aulnay-sous-Bois και SEVELNORD του Hourdain (Γαλλία)