Γραπτή ερώτηση E-7493/10 Georgios Koumoutsakos (PPE) προς την Επιτροπή. Πρόληψη πιθανών αρνητικών επιπτώσεων από την άρση αναγνώρισης του ελληνικού νηογνώμονα