Γραπτή ερώτηση E-5185/10 Karl-Heinz Florenz (PPE) προς το Συμβούλιο. Έκτο κοινοτικό πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον