Ενοποιημένη έκδοση της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής ΕνέργειαςΤΙΤΛΟΣ ΙΙ - Διατάξεις για την ενίσχυση της προόδου στον τομέα της πυρηνικής ενέργειαςΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣΆρθρο 4