Rådets Afgørelse af 2. december 1974 om indgåelse af en aftale mellem Det europæiske økonomiske Fællesskab og De forenede Nationers Børnefond (UNICEF) om levering af korn som fødevarehjælp