Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Ιουλίου 2019 σχετικά με την κατάσταση στα σύνορα ΗΠΑ-Μεξικού (2019/2733(RSP))