Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1002/2012 της Επιτροπής, της 29ης Οκτωβρίου 2012 , για την 181η τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2002 του Συμβουλίου για την επιβολή συγκεκριμένων περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων που συνδέονται με το δίκτυο της Αλ Κάιντα