Γραπτή ερώτηση E-007109/11 Marian Harkin (ALDE) προς την Επιτροπή. Το πρόβλημα του ποιοτικού ελέγχου των προϊόντων με πολλά φυτικά συστατικά