Γραπτή ερώτηση E-1825/10 υποβολή: Giommaria Uggias (ALDE) προς την Επιτροπή. Χρήση εγγύησης που κατέθεσε η Alcoa ως τμήμα της συγχρηματοδότησης από τα ευρωπαϊκά ταμεία