Γραπτή ερώτηση E-7643/10 Francesco Enrico Speroni (EFD) προς την Επιτροπή. Σεβασμός της πολιτικής περί απέλασης των Ρομ που εφαρμόζει η γαλλική κυβέρνηση για ορισμένα μέλη της φυλής των Ρομ που βρίσκονται παράνομα στη Γαλλία