Γραπτή ερώτηση E-8441/10 Marc Tarabella (S&D) προς την Επιτροπή. Έγκριση της δισφαινόλης Α στα πλαστικά δοχεία τροφίμων