2011 m. kovo 16 d. Komisijos sprendimas dėl trečiųjų šalių pagal Tarybos direktyvos 96/23/EB 29 straipsnį pateiktų planų patvirtinimo (pranešta dokumentu Nr. C(2011) 1630) (Tekstas svarbus EEE) (2011/163/ES)Tekstas svarbus EEE