Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 494/2002 της Επιτροπής της 19ης Μαρτίου 2002 περί θεσπίσεως πρόσθετων τεχνικών μέτρων για την αποκατάσταση του αποθέματος μπακαλιάρου Merluccius merluccius στις υποπεριοχές ICES III, IV, V, VI και VII και στις διαιρέσεις ICES VIIIa,b,d,e