Γραπτή ερώτηση E-006035/11 Ramon Tremosa i Balcells (ALDE) προς την Επιτροπή. Ασφάλεια στις σιδηροδρομικές μεταφορές