Γραπτή ερώτηση E-009744/11 George Lyon (ALDE) προς την Επιτροπή. Προτεινόμενος κανονισμός σχετικά με την έγκριση τύπου για μεγάλα οχήματα και ρυμουλκούμενα