Γραπτή ερώτηση E-4056/10 Liam Aylward (ALDE) προς την Επιτροπή. Νόμος περί επιστροφής περιουσιών στην Κροατία