Γραπτή ερώτηση E-009786/11 Andrea Zanoni (ALDE) προς την Επιτροπή. Εκστρατεία υπέρ της θήρας του λύκου στην Ιταλία