Ograniczanie zjawiska wczesnego kończenia nauki w Europie