Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τη διαθέσιμη ποσότητα για την υποπερίοδο του Μαΐου 2010 στο πλαίσιο ορισμένων ποσοστώσεων που ανοίχθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση για προϊόντα στον τομέα του ρυζιού